NetBlog主题

winForm,C#跨线程,委托处理方案
C#基础

winForm,C#跨线程,委托处理方案

4699

在开线程时如果有跨线程执行事件时会报错 解决方法有以下三种方案1this.BeginInvoke((EventHandler)(delegate { dataGridView1.DataSource = dt; }));// dataGridView1.DataSource = dt这是要跨线程事件方案2Control.CheckForIllegalCrossThreadCalls = false;//在初始化构造方…